Διαδικτυακά Online Μαθήματα 

Ισότητα & Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Σύνδεση

Σύνδεση στον λογαριασμό σου

Όνομα Χρήστη *
Κωδικός *
Θυμήσου με

Όροι χρήσης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Σημαντικά Σημεία

 1. Το Tutorial Gate χρησιμοποιεί την υπηρεσία Microsoft Azure Cloud η οποία είναι η πιο ασφαλής και αξιόπιστη υπηρεσία cloud από όλες τις διαθέσιμες. Το Azure πληροί ένα ευρύ φάσμα διεθνών και βιομηχανικών προδιαγραφών συμμόρφωσης, όπως οι Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 και SOC 2, καθώς και πρότυπα για κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένου του IRAP της Αυστραλίας, G-Cloud της Μ. Βρετανίας και MTCS της Σιγκαπούρης. Οι αυστηροί έλεγχοι τρίτων μερών, όπως αυτοί που έγιναν από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης, επαληθεύουν την τήρηση των αυστηρών κανόνων ασφαλείας που επιβάλλει η Azure στους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας. (https://azure.microsoft.com/en-us/overview/trusted-cloud/).
 2. H εκπαιδευτική πλατφόρμα Tutorial Gate έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.
 3. Η εγγραφή και χρήση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του πελάτη ως προς την επεξεργάσια των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων του πελάτη και σε συμόρφωση των ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011 και ΕΕ 2016/679.
 4. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας ή/και διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων οποιαδήποτε στιγμή.
 5. Σε περίπτωση εγγραφής στο newsletter ή/και επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου ο χρήστης αποδέχεται την σύμφωνα με τον νόμο χρήση των στοιχείων σας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και διαγραφής ο χρήστης προχωρά ο ίδιος στην απεγγραφή από το newsletter μας ή αποστέλλει σχετικό αίτημα σε εμάς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Σε περίπτωση συμφωνίας παροχής των υπηρεσίων μας ο πέλατης αποδέχεται την πολιτική όρων χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η εταιρία διασφαλίζει την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσίων, ωστόσο δεν ευθύνεται από τυχόν ζημίες που απορρέουν από πράξεις τρίτων.
 8. Ο ιστότοπος του Τutorial Gate χρησιμοποιεί Cookies με στόχο την ομαλή λειτουργία του αλλά και την διευκόλυνση πρόσβασης. Με την χρήση του ιστότοπου αποδέχεστε την χρήση Cookies.
 9. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου εκ των ορών χρήσης, δεν επιρρεάζεται η ισχύ τις υπόλοιπες διατάξεις.
 10. Για περεταίρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας ή/και να μελετήσει τα κάτωθι.

A. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

 1. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Tutorial Gate αφορούν μαθήματα  σύγχρονης και ασύγχρονης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προσφέρονται σε συνέργασία με έμπειρους στη διδασκαλία του εκπαιδευτικού αντικειμένου τους καθήγητες και φροντιστήρια.Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, ο γονέας επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και την διαδικασία εγγραφής σε αυτά. Η εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα γίνεται κατόπιν σχετικής συμφωνίας και έγκρισης του γονέα και όχι από τον μαθητή.
 2. Τα μαθήματα που προσφέρονται από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα αφορούν την ύλη των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Ο γονέας μπορεί να επιλέξει ωστόσο την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων ή/και ενοτήτων της εκπαιδευτικής ύλης.
 3. Η διδακτική ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε 50 λέπτα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων οριστικοποιείται κατά την εγγραφή και δύναται να αλλάξει σε περιπτώσεις έγκαιρης ενημέρωσης. Σε περίπτωση ομαδικών μαθήματων η αλλαγή ημερομήνιας διεξαγωγής ενός μαθήματος ορίζεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης όλων των μαθητών. 
 4. Σε περίπτωση απουσίας ο μαθητής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό από τον καθηγητή και το αντίστοιχο Video του μαθήματος.
 5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής δεν μπορεί να παραστεί στο μάθημα λόγω ανωτέρας βίας, υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του μαθητή και ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος.
 6. Δοκιμαστικό δωρεάν μάθημα -  Ο γονέας-μαθητής μπορούν να παρακολουθήσουν ένα δωρέαν δοκιμαστικό μάθημα χωρίς την υποχρέωση πληρωμής/εγγραφής στα μαθήματα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

B. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / GDPR

 1. Η χρήση του παρόν ιστότοπου και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ιδιοκτησίας της εταιρείας του "Βακάλης Άλκης" εφεξής η "εταιρεία" σημαίνει την αποδοχή όλων των όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομέων που αναγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα σελίδα.
 2. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα τον παρόν ιστότοπο χωρίς να κάνει χρήση των υπηρεσίων του.
 3. Σε περίπτωση αλλαγής των Όρων Χρήσης του ιστότοτοπου και της πολιτικής απορρήτου, με στόχο την εναρμόνηση της λειτουργίας μας με την νομοθεσία και τις εξελίξεις  η εταιρεία δεν υποχρεούται στην ρητή ενημέρωση των χρήστων/πελάτων. Συνεπώς, σας συνιστούμε στον ανά διαστημάτα έλεγχο της παρούσας σελίδας του ιστότοπου για ενημέρωση τυχόν αλλαγών. Η κατ' εξακολούθηση χρήση του παρόν ιστότοπου σημαίνει την απόδοχη όλων των όρων από μέρους σας.
 4. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπο αφορά μόνο απαραίτητες για την ομάλη λειτουργία και την βελτίωση των υπηρεσίων μας πληροφορίες. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διατίθενται προς πώληση, ενοικίαση, δημοσιοποίηση χωρίς την συγκατάθεση σας. Τα συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αρμόδιες -σύμφωνα με τον νόμο- αρχές έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων σας ΜΟΝΟ για λόγους τεχνικής ή άλλου είδους υποστήριξη ή συμμόρφωση στον ιστότοπο και την εκπαιδευτική πλατφόρμα και η επεξεργασία αυτών υπάγεται στους παρόν όρους.
 5. Η χρήση του ιστότοπου από ανηλίκους χωρίς την συγκατάθεση γονέα απαγορεύεται.
 6. Ο παρόν ιστότοπος καθώς και η εκπαιδευτική πλατφόρμα πληρούν όλα τα πρότυπα συμμόρφωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPD 1995, GDPR 2018), έχουν σχεδιαστεί με τα κορυφαία συστήματα παγκοσμίως σε θέματα λειτουργικότητας και ασφάλειας. Η μεταφόρα αρχείων είναι κρυπτογραφημένη και γίνεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο μέσω πρωτοκόλλου HTTPS και με χρήση SSL.
 7. Ο παρόν ιστότοπος δεν διατηρεί ηλεκτρονικό μαθητολόγιο των μαθητών.Όλα τα στοιχεία των μαθητών διαγράφονται από τους εξυπηρετητές μας (servers) κατόπιν ολοκλήρωσης των μαθημάτων. Η τήρηση των στοιχείων του μαθητή από τον καθηγητή και την εκπαιδευτική πλατφόρμα αφορά αποκλειστικά την σωστή παροχή των υπηρεσιών μας και δεν υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης Τήρησης Αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 8. Όλα τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να τροποποιηθούν, διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν επικοινωνίας σας με τον διαχειριστή του ιστότοπου και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
 9. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του ιστότοπου και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι ο Βακάλης Άλκης.

Εγγραφείτε στα νέα μας

1000 χαρακτήρες αριστερά